محمدحسین احمدی

خوشنویس و فعال فرهنگی، دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی خط شکسته نستعلیق
بیش از دو دهه سابقه فعالیتهای فرهنگی و هنری و مدیریت مراکز فرهنگی
شرکت در نمایشگاه های مختلف هنری در سطح شهرستان، استان، کشوری و بین المللی
برگزار کننده نمایشگاه های هنری، همایش ها و مراسمات مختلف فرهنگی.
دو دهه تدریس هنر خوشنویسی